Oversigt: Sådan er alkoholforbruget i din kommune

Her finder du en oversigt over hvor stor en andel, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, ifølge Region Syddanmarks sundhedsprofil.

Hvordan har du det? 

Sådan lyder overskriften på den sundhedsprofil, som Region Syddanmark udgav for nylig. 

I alt har 40.031 voksne sydanskere deltaget i spørgsskemaundersøgelsen, hvor de blandt andet har svaret på spørgsmål om deres alkoholvaner.

Ser man på resultaterne fra de jyske kommuner i Region Syddanmark, så er Fanø den kommune, hvor flest, 27,5 %, drikker mere end Sundhedstyrelsens anbefaling. 

I den anden ende af den skalaen ligger Vejen Kommune, her svarer 12,3 % af de adspurgte, at de drikker mere end anbefalingen.

Det samlede tal for hele Region Syddanmark er 15,4 %. I 2013 var tallet 19,1 % og i 2010 var det 20,9 %.

I grafikkerne herunder finder du tallene for de kommuner i TV SYDs område, der er en del af Region Syddanmark.