TV der bevæger dig

Region overtager lægevagten på Fanø

Lægerne i Sundhedshuset på Fanø skal aflastes. Derfor overtager Region Syddanmark fra i dag lægevagten i aften og nattetimerne, og fra nytår også på lørdage og søn- og helligdage.

Fanøs sundhedshus er indrettet i den tidligere søfartsskole.

Det betyder, at turister og fastboende på Fanø skal huske at ringe til det regionale telefonnummer, 7011 0707, hvis de bliver syge eller kommer til skade efter kl. 16.

Hidtil har lægerne på Fanø haft ansvaret for behandling af skader og sygdom alle dage fra kl. 8 til 18. Også i weekender og på helligdage.

Men det er slut fra i dag. Fremover har Lægehuset på Fanø samme åbningstider som praktiserende læger på fastlandet: Hverdage fra 8 til 16 og eftermiddagskonsultation om onsdagen fra kl. 16 til 18.

Frem til nytår fortsætter lægerne på Fanø dog med at passe lægevagten i weekenden. Men der efter overgår ansvaret til den fælles læge- og skadevagt med telefonnummeret 7011 0707.

Når man som borger ringer til læge- og skadevagten, vil man få en læge eller en specialuddannet sygeplejerske i røret, skriver regionen i en pressemeddelelse mandag. De sørger for, at man får den rette hjælp. Er der brug for lægehjælp, vil man få en tid i lægevagten, enten på Fanø eller i Esbjerg, eller man vil blive visiteret til sygebesøg, hvis det er nødvendigt.

De nye åbningstider skal reducere arbejdspresset på Fanølægerne, der indtil nu har haft det fulde ansvar for lægebetjeningen af øens borgere alle årets dage 8-18. Den nye ordning er blevet til i et tæt samarbejde mellem lægerne, Fanø Kommune og regionen.

Fra Facebook: