Sidste frist for Fanø Efterskole

I morgen afgøres fremtiden for Fanø Efterskole på et ekstraordinær generalforsamling.

Skolen lukkede lige før jul fra den ene dag til den anden og eleverne blev sendt hjem.

De omkring 50 elever har efter en ekstraordinær indsats fra andre efterskoler kunnet fortsætte deres skolegang nye steder.

Ved den første melding om lukningen af Fanø Efterskole forlød det, at det var Fanø Sparekasse, der havde lukket for kassekreditten, fordi der fra skolen ikke var blevet præsenteret en fremtidsplan, som der var enighed om. Men det hører også med til det samlede billede, at der det seneste halve år frem til lukningen har været strid mellem store dele af lærergruppen på den ene side og så skolens nyansatte forstander og bestyrelsen på den anden side.

Og i morgen afgøres fremtiden for Fanø Efterskole på et ekstraordinær generalforsamling i skolekredsen, der skal beslutte sig for en endelig lukning eller ej.