TV der bevæger dig

Tre Fanø-kvinder: Vi vil have tre taxier

Der kører ingen taxier på Fanø. Det vil en borgergruppe nu have ændret. For den manglende taxi-kørsel rammer de ældre og øens turisterhverv, mener gruppen. Borgermøde den 20. februar.

De tre kvinder Kirsten Poulsen, Gitte Thiesen og Sanne Juul Jensen vil have tre taxier til at køre på Fanø. Foto: Finn Grahndin

- Problemet skal løses. Det kan ikke blive ved at gå sådan her.

Ordene kommer fra den 81-årige formand for Ældresagen på Fanø, Kirsten Poulsen.

Hun er på organisationens vegne gået ind i den langvarige taxi-debat og er nu med i borgerinitiativet, der vil have tre taxi-vogne til at køre på øen.    

- Det er de ældre, det går ud over. Men bestemt også erhvervslivet på Fanø. Hvis der ikke kører taxier, vil mange turister simpelthen opgive at tage ud at spise og hygge sig, fordi de ikke kan få fat i en taxi til at komme hjem igen, siger hun.  

 

Det er de ældre, det går ud over, siger Kirsten Poulsen, formand for Ældresagen på Fanø. Foto: Finn Grahndin

 

Det kan koste arbejdspladser.

Sanne Juul Jensen, medejer, Kellers Badehotel ved Fanø Bad. 

Restaurantejer: Koster arbejdspladser 

Det kan medejer af Kellers badehotel ved Fanø Bad, Sanne Juul Jensen, nikke genkendende til. 

- Vi har sværere ved at få selskaber, fordi der mangler taxier til at få vores gæster hjem bagefter, siger hun og tilføjer:

- Det kan koste arbejdspladser, for hvis den tendens fortsætter, kan vi ikke nødvendigvis opretholde samme stab som hidtil.    

 

Sanne Juul Jensen, medejer af Kellers Badehotel: - Uden taxikørsel mister vi kunder.     Foto: Finn Grahndin

 

Strid om kommunekørsel

Tidligere var der en lokal vognmand, der kørte taxi på Fanø. Men da den såkaldt visiterede taxi-kørsel gik til Esbjerg Taxa, der vandt udbuddet, var taxi-kørsel på vadehavsøen ikke længere rentabelt for den lokale vognmand.

Den visiterede taxi-kørsel er de ture, som kommunen betaler for personer, der af forskellige årsager har særlig brug for det. Eksempelvis skolebørn og handicappede.   

 

Borgergruppen vil sende Esbjerg Taxa hjem til Esbjerg og i stedet have en lokal taxi-vognmand igen.    Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

 

Det vil efterlade kommunen med et ry som uvederhæftig. 

Christian Lorenzen, Det konservative Folkeparti, om kontraktbrud med Esbjerg Taxa. 

Kontraktbrud

Borgergruppen har i sit tilbud til kommunen medtaget den visiterede kørsel som indtægt for den eventuelt kommende vognmand.

- Men det vil betyde, at vi skal bryde kontrakten med Esbjerg Taxa, og det er jeg direkte imod. Både fordi det vil koste os dyrt at gøre det, og fordi det vil efterlade kommunen med et ry som en uvederhæftig aftalepartner, siger den konservative formand for ENT-udvalget, Christian Lorenzen. 

 

Tilbuddet fra borgergruppen inkluderer tre vogne - og et muligt kontraktbrud. Foto: Finn Grahndin

 

Gitte Thiesen, selvstændig erhvervsdrivende, og med i Borgergruppen, beder om koldt vand i blodet.  

- Lad os nu se på det. Der forhandles jo hele tiden kontrakter, og man kan vel i første omgang tage kontakt til Esbjerg Taxa for at høre, hvilke muligheder der er for at ændre kontrakten eller helt stoppe den, siger hun. 

Ingen taxier på øen 

Som ordningen er skruet sammen nu, er der ingen taxaer til rådighed på øen. Der er dog en telebus, som kan bestilles i tidsrummet 07.45 - 15.30 og igen fra kl. 19.00 - 23.00 på hverdage. I weekender og på hellidage kl. 19.00 - 23.00. Det er Esbjerg Taxa, der står for kørslen. 

 

Borgergruppen har indsamlet knap 1.400 underskrifter fra borgere og turister på øen. Foto: Finn Grahndin

 

Det vil fremtidssikre taxikørslen, når vi her på Fanø har vores egne taxier og eget bestillingskontor.  

Gitte Thiesen, Borgergruppen Støt Fanø Taxi

Borgerinitiativet har indsamlet underskrifter. Knap 1400 er de nået op på. Og de har fået tilsagn om økonomisk støtte for 400.000 kr. Penge, der skal hjælpe en ny lokal vognmand i gang. Det skal være en lokal vognmand, mener gruppen. 

- Det vil fremtidssikre taxikørslen, når vi her på Fanø har vores egne taxier og eget bestillingskontor, siger Gitte Thiesen. 

Partier: Usikre tal

Borgergruppen - som viceborgmester Erik Nørreby, Venstre, har tilsluttet sig - har fremlagt et overslag for etableringen af tre taxier på øen. Et overslag, der balancerer med 3 mio. kr. både på indtægts- og udgiftssiden. Det ser umiddelbart fint ud, men flere partier er stærkt skeptiske eller afviser direkte borgergruppens tal. 

 

Karen Jeppesen, SF: - Borgergruppens tilbud er usikkert og uigennemskueligt. Foto: Finn Grahndin

 

- Jeg kan ikke rigtigt bruge deres overslag til noget. Budgettet er usikkert og helt uigennemskueligt, siger Karen Jeppesen, SF, næstformand i ENT-udvalget, der skal drøfte sagen på næste møde. Både dette tilbud fra borgergruppen og et tilbud fra Esbjerg Taxa.  

Konservative: Esbjerg Taxa gør det godt

Også den konservative Christian Lorenzen er direkte imod: 

- Esbjerg Taxa gør et godt stykke arbejde, og vi har fået ro på den kommunale opgave efter flere års roderi. Esbjerg Taxa er et stort firma, som giver stor sikkerhed for, at kontrakten overholdes. Det er en levedygtig model. Vi skal ikke risikere pludselig at stå med en større regning hvert år ved at vedtage en ny model uden de nødvendige garantier for, at den holder økonomisk, siger han.  

Borgermøde 

Formand i Esbjerg Taxa, Torben Kirketerp, siger til TV SYD: 

- Jeg har ikke så mange kommentarer til sagen lige nu. Kun at vi er i konstruktiv løbende dialog med Fanø kommune, siger han.  

Borgergruppen har indkaldt til borgermøde på Strien i Nordby den 20. februar.  

 

Sådan ser Borgergruppens taxi-tilbud ud. Foto: Finn Grahndin

 

 

 

 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk