Unge på Fanø får tilbud om drama og billedkunst

Kommunerne bag Kulturaftale Vadehavet har bevilget et tilskud på 20.000 kr. til Fanø kommune til opstart af billedkunst- og dramaforløb primært målrettet gruppen af unge mellem 14-17 år.

Forløbene, der afvikles i samarbejde med Esbjerg Kulturskole, vil være projektorienterede og de første forløb forventes afholdt i første halvdel af 2011.

De nye tiltag skal blandt andet ses i lyset af Ungerådets ønsker om, at der i Fanø Kommune oprettes flere tilbud til målgruppen af unge mellem 14-17 år.