TV der bevæger dig

Vadehavs-østers slipper for lang køretur

Det bliver nemmere at være østersfisker i Vadehav-området, når det snart er muligt at sundhedsundersøge håndopsamlede østers lokalt.

Der er allerede givet lov til at håndopsamle stillehavsøsters i Vadehavet. Foto: Finn Grahndin

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen, (V),  har netop afsat penge til at etablere et modtagecenter ved Vadehavsområdet, så fiskerne fremover kan lave åbningsprøver lokalt. Dermed kan erhvervsfiskere, der vil håndopsamle stillehavsøsters i Vadehavet, slippe for at sende deres fangst frem og tilbage til Nykøbing Mors.

- Det er et skridt i den rigtige retning for at skabe en forretning ved østersfangsten i Vadehavet. Det er meget dyrt at skulle transportere vores fangst til Nordjylland for at få den godkendt til fødevaresalg, siger direktør Ole Daugaard fra Rømø Shell Fish til TV SYD.

Det er et skridt i den rigtige retning for at skabe en forretning ved østersfangsten i Vadehavet.

Ole Daugaard, direktør, Rømø Shell Fish

Der er allerede givet lov til at håndopsamle stillehavsøsters i Vadehavet, og en rapport fra DTU Aqua viste for nyligt, at der kan ligge store kommercielle muligheder i det fredede farvand. Og med midlerne til at etablere et lokalt modtagecenter er der bedre muligheder for kommerciel udnyttelse af områdets skaldyr.

Læs også Nyt våben mod stillehavsøsters: Nu må fiskere høste i Vadehavet

I alt afsættes der 150.000 kroner til etablering af et modtagecenter i Vadehavet, og det bliver Foreningen Muslingeerhvervet, som bliver ansvarlige for at etablere lokalerne.
DTU Aquas rapport om Vadehavet (Februar 2019) viser, at der er en bestand på ca. 72.000 tons stillehavsøsters i Vadehavet. Ministeren har på baggrund af DTU Aquas rapport igangsat en forsøgsordning til fiskeri efter stillehavsøsters ved håndopsamling og lette håndholdte redskaber. Senere  kan der blive tale om yderligere udvikling af fiskerier efter stillehavsøsters og blåmuslinger i Vadehavet.
- Udgangspunktet er at tage hensyn til naturen i Vadehavet. Nu skal eksperter afklare, hvor meget der kan reserveres til forbrugere, og hvor meget der skal være til fuglene. Vi skal have forstærket indsatsen for at få plukket stillehavsøsters, fordi de skader Vadehavet. I første omgang har vi givet tilladelse til forsøgsfiskeri med håndholdte redskaber, men vi kigger også efter løsninger på, om man kan få lov til at gøre det med større redskaber, konstaterer fiskeriminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse.

Stillehavsøsters

Et østersmodtagecenter er et krav i henhold til Fødevarestyrelsens regler om fødevaresikkerhed. Der er modtagecentre andre steder i landet, fx flere steder ved Limfjorden og på østkysten.
Stillehavsøsters breder sig i Vadehavet og op langs vestkysten. Den ses nu også i Øresund.
Et middel til at begrænse dens spredning i havmiljøet er at fiske den.

Der skal tages særlige hensyn til naturen i Vadehavet. Området er udlagt som Natura 2000 og indgår også i det trilaterale samarbejde med Tyskland og Holland om forvaltning af Vadehavet.