Vil grave elkabel ned over Fanø

Energinet.dk overvejer at grave et stærkstrømskabel ned tværs over Fanø. Planerne drøftes på et borgermøde på Fanø Krogaard tirsdag aften.

Kabelforbindelsen skal etableres mellem Endrup i Sydjylland og Eemhaven i Holland. Kablet skal lægges ca 260 kilometer som søkabel og ca. 20 kilometer som landkabel i Danmark.

Der arbejdes med to modeller fra landkablet: En fra Endrup syd om Esbjerg og over Fanø via Fanø Klitplantage. Eller syd om St. Darup ved Bramming og videre ud i Vadehavet langs tidevandskanalen Knudedyb.

Natur genoprettes

På mødet tirsdag vil Energinet.dk præsentere projektet og redegøre for påvirkning af natur og miljø. Energinet.dk understreger, at kablet graves ned - og naturen genetableres.