Efter fund af PFAS - nu skal drikkevandet på Fanø renses

Fanø Vand A/S har fundet frem til en måde at bringe mængden af PFAS ned under grænseværdien på.

Det ser ud til, at der er fundet en måde at rense drikkevandet på på Fanø.

Lige nu er indholdet af de giftige fluorstoffer PFAS for højt, og Styrelsen for patientsikkerhed har derfor meddelt, at vandet kan drikkes i en begrænset periode. 

Hvor lang tid, det dækker over, har styrelsen ikke defineret, men nu er der håb forude for borgerne på øen i forhold til igen at få rent vand i hanerne.

- Anlægget, som baseres på en ionbytterteknologi, bliver etableret hurtigst muligt og forventes at være funktionsdygtigt inden årets udgang. Anlægget vil kunne rense vandet for PFAS, således at de nye grænseværdier kan overholdes, lyder det i en pressemeddelelse fra Kaj Svarrer, der er formand for Fanø Vand A/S, hvor bestyrelsen torsdag besluttede at installere anlægget til rensning. 

Over grænsen

Allerede i efteråret sidste år stod det klart, at drikkevandet på Fanø ville have svært ved at leve op til de nye grænseværdier, der trådte i kraft 1. januar 2022. Her blev værdierne sænket fra 100 nanogram per liter til 2 nanogram per liter. 

I november lå tallet på Fanø på omkring 3 nanogram PFAS per liter, og i juni viste nye målinger fra drikkevandsboringerne på Fanø, at vandet fortsat var forurenet med PFAS, og at det med 3,5 nanogram per liter lå over de nye grænseværdier. 

PFAS er en samlet betegnelse for en række fluorstoffer, der er mistænkt for at øge risikoen for blandt andet forhøjet kolesterol, nedsat fødselsvægt og nedsat antistofrespons på vaccinationer - primært hos børn.

Selv om Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at vandet på Fanø fortsat kan drikkes, har meldingen om forureningen fået flere til at købe vand på flaske. 

Bedre end kul

Fanø Vand A/S oplyser i pressemeddelesen, at vandværket siden januar har gennemført forsøg med rensning af vandet. De har dels renset med kulfiltrering, og så er der også blevet renset vand via et ionbytteranlæg baseret på resiner. 

Erfaringerne fra forsøgene har nu vist, at vandet kan renses til under grænseværdien ved hjælp af ionbytteranlægget. Rensning med kulfilter har nogen værdi, men ikke tilstrækkelig til at grænseværdien kan overholdes, lyder det.

Rensningen af vandet vil give vandværket yderligere mulighed for at teste eksisterende boringer og måske finde frem til kilden til PFAS-forureningen. Det er fortsat ikke kendt, hvad der er årsagen til PFAS-forureningen, skriver Fanø Vand A/S i pressemeddelelsen.