Se video: Fascinerende naturfænomen på Fanø

En 10 kilometer strækning i havet langs Fanøs kyst har for tiden en meget rødlig farve, der om natten glimter blåt.

Havet ved Fanø har i disse dage en rødlig farve. Om natten lyser det og glimter blåt.

quote

Jeg troede, det måske var olie eller giftige alger.

Peter Michélsen, Ren Strand Fanø

Den usædvanlige farve skyldes et lille dyr, en såkaldt flagellat, med det latinske navn Noctiluca scintillans, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Peter Michélsen fra Ren Strand Fanø, der opdagede fænomenet ved Pælebjerg på Fanø tirsdag, var først bekymret, da han så det rødbrune vand.

- Jeg troede, det måske var olie eller giftige alger, og opfordrede derfor folk til ikke at bade i det, til det var undersøgt nærmere, forklarer han til TV SYD.

 

Peter Michelsen underrettede også myndighederne, som efterfølgende har taget vandprøver både på Fanø og i Ringkøbing Fjord, hvor disse skabninger også er set.

Nogle steder er mængden så massiv, at det dæmper bølgerne. Miljøstyrelsen har nu analyseret vandprøver og kan fastslå, at opskyllet skyldes flagellaten Noctiluca scintillans.

Ikke giftig - men lyser om natten

Noctiluca scintillans er ikke giftig. Til gengæld er den ansvarlig for naturfænomenet morild.

Morild opstår, når Noctiluca scintillans udsender blåt lys i korte glimt, typisk når den bliver stresset, hvis man for eksempel kaster sten i vandet eller svømmer eller sejler gennem vandet.

- Masseforekomsterne langs vestkysten kan være en oplagt mulighed for at opleve morild, der kan give flotte lysoplevelser, når det er mørkt.  Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor Noctiluca scintillans udsender blålige lysglimt, men der er teorier om, at det er en form for forsvarsmekanisme, forklarer biolog Helene Munk Sørensen i pressemeddelelsen.

Noctiluca scintillans er ikke giftig. Til gengæld er den ansvarlig for naturfænomenet morild.
Noctiluca scintillans er ikke giftig. Til gengæld er den ansvarlig for naturfænomenet morild.
Foto: Scanpix

Miljøstyrelsens analyser viser udover Noctiluca scintillans også kiselalgen Guinardia flaccida.

- Noctiluca scintillans lever af alger, og masseforekomster kan være opstået, fordi Noctiluca har nydt godt af kiselalgen, fortæller Helene Sørensen.

Begge arter findes normalt i Nordsøen i sommerperioden, og masseforekomster af flagellaten Noctiluca scintillans er set flere gange de senere år.

Følg baderådene 

Miljøstyrelsen har ind til nu kun analyseret vandprøver fra Vadehavet, men det er meget sandsynligt, at det rødlige opskyl ved Fanø også skyldes Noctiliuca scintillans.

Noctiluca scintillans og kiselalgen Guinardia flaccida producerer ikke giftstoffer. Man skal dog være opmærksom på, at der ved masseforekomster og sammenskyl af plankton kan være mange bakterier i vandet.

Et godt råd er kun at bade, hvis man kan se bunden, når man står i vand til knæene.