Sag om grov udnyttelse af chauffører går i gang i retten

Fire medarbejdere risikerer fængselsstraf, når sagen mod vognmandsfirmaet Kurt Beier mandag går i gang ved Retten i Sønderborg.

Containere med køjesenge, lastvognsanhængere dækket med presenninger, kogeblus og madvarer på møgbeskidte gulve.  

Det var de boligforhold, der mødte politiet, da de en tidlig oktobermorgen i 2018 ransagede vognmandsfirmaet Kurt BeierTransports adresse i Padborg. 

Ransagningen bekræftede de forhold, som Fagbladet 3F dagen før havde afsløret for offentligheden.  

Fagbladet havde fået billeder inde fra containerlejren og var desuden i besiddelse af lønsedler og ansættelseskontrakter, som ifølge 3F’s beregninger viste, at chaufførerne - når de ikke opholdt sig i lejren hos Kurt Beier – fik helt ned til 15 kroner i timen for arbejdet bag rattet i Kurt Beiers lastbiler. 

Slumlejr 

Det var forhold, som i flere medier blev beskrevet med ord som “slavelignende” og “slumlejr”. 

Fagbladets afsløringer var den direkte årsag til, at myndighederne ransagede virksomheden og begyndte sine undersøgelser af, om vognmandsfirmaet var involveret i menneskehandel - en anklage som ville kunne give op til ti års fængsel. 

26 chauffører blev efter ransagningen taget med og afhørt af politiet, hvorefter de blev overgivet i Center mod Menneskehandels varetægt. 

Kan ikke bevise menneskehandel

I dag - godt to et halvt år senere - går retssagen mod Kurt Beier A/S så i gang. 

Undervejs har anklagemyndigheden måttet opgive at rejse tiltale for menneskehandel mod Kurt Beier Transport A/S og de fire ledende medarbejdere, som nu sidder på anklagebænken i sagen. Blandt dem er direktør Karsten Beier og bestyrelsesformand Gitte Beier. 

Chefanklager, Liselotte Bøhm, Syd- og Sønderjyllands Politi, har tidligere udtalt til TV SYD, at en anklage for menneskehandel kræver, at der har været et element af tvang mod chaufførerne i sagen, og det har man ikke kunnet dokumentere. 

Op til seks års fængsel

I stedet lyder anklagen på “åger af særlig grov beskaffenhed” efter straffelovens § 286 stk. 1, jf. § 282. Det er en anklage, der kan give op til seks års fængsel.  

Vognmandsfirmaet og de fire ansatte er anklaget efter ågerparagraffen for at have udnyttet chaufførernes "betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen".

Anklager Mads Bjerg Olesen, Syd- og Sønderjyllands Politi, vil ikke oplyse hvor hård en straf, anklagemyndigheden vil kræve de tiltalte idømt forud for dagens retsmøde. 

De tiltalte er desuden anklaget for overtrædelse af udlændingelovens § 59, for overtrædelse af byggeloven og for overtrædelse af en bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger. 

Fik 4,2 millioner for lidt i løn 

Ifølge fagbladet 3F arbejdede op mod 200 chauffører frem til november 2018 for Kurt Beier, mens de på skift boede i containerlejren i Padborg. 

Den sag, der nu går i gang, omfatter i alt 30 filippinske og srilankanske chauffører, som ifølge anklageskriftet er blevet underbetalt med skønsmæssigt 4,2 millioner kroner i 2018. 

Hvis chaufførerne havde arbejdet under danske overenskomstmæssige forhold, skulle de have udbetalt omkring 5,4 millioner kroner i løn, men de fik kun udbetalt sammenlagt 1,2 millioner kroner fra Kurt Beier A/S i 2018. 

Ingen arbejdstilladelse i Danmark 

Og det er anklagerens påstand, at chaufførerne reelt var ansat i Danmark. 

Chaufførerne var ifølge ansættelseskontrakterne ansat i HBT Internationale Transporte i Polen – et Kurt Beier-ejet selskab. Ansættelseskontrakterne var udfærdiget på engelsk og polsk og henviste til polsk lovgivning, selvom chaufførerne reelt kørte ud fra Kurt Beiers adresse i Danmark.  

Anklageren mener derfor, at virksomheden forsætligt har beskæftiget de 30 filippinske og srilankanske chauffører, som sagen omhandler, uden arbejdstilladelse i Danmark. 

Chauffører boede i brandfælde

Allerede i 2018 stod det klart, at containerlejren hos Kurt Beier var opført uden byggetilladelse.  

Men der var ifølge anklageskriftet en perlerække af brud på bygningsreglementet og bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger.

Containerlejren var ifølge anklageskriftet “ikke beboelsesegnet”, der kunne ikke ske sikker evakuering i tilfælde af brand. Der manglede brandslukningsmateriel, brandalarmering og røgalarmer tilsluttet strømforsyning, der manglede sikre flugtveje og redningsåbninger, og der var gasflasker i gangene.

Dom i august

Der er sat i alt 15 retsdage af til sagen mod Kurt Beier A/S.

De første to retsdage vil blive brugt til oplæsning af anklageskriftet, forelæggelse og afhøring af tiltalte.

Onsdag begynder vidneafhøringerne, som der er sat seks dage af til i maj og juni. Det er uklart, hvor mange af chaufførerne der møder op til vidneafhøring i retten.

Flere af chaufførerne er tilbage hos deres familier, mens andre kører lastbil for transportvirksomheder andre steder i Europa ifølge 3F's oplysninger.

Først til august ventes der at falde dom i sagen.