Aftale skal stoppe sortbørshandel ved sønderjyske asylcentre

Lovlige bagagerumskøbmænd må nu sælge deres varer ved asylcentre i Aabenraa Kommune, men ulovlige sortbørshandlere anmeldes.

Bagagerumskøbmænd, der vil sælge varer til beboerne på asylcentrene i Uge og Bolderslev, får nu lov til at drive deres virksomhed i dagtimerne.

De skal dog fremvise gyldigt cvr-nummer, registreringsbevis, næringsbrev og kontrolrapport til asylcentrenes medarbejdere. Ulovlige handlende bliver bortvist og meldt til myndighederne.

Det er en aftale, som Aabenraa Kommune og AsylSyd netop har indgået. Det er Aabenraa Kommune, der ejer asylcentrene, som Udlændingestyrelsen lejer sig ind i, og som AsylSyd driver.

Der har i længere tid floreret rygter om udbredt sortbørshandel ved asylcentrene - og politiet har allerede slået ned på ulovlig sortbørshandel i området med høje bødestraffe.

- Vores erfaring er, at de fleste handlende er lovlige og har orden i alle deres tilladelser. Får vi kendskab til ulovlig handel på matriklerne, melder vi det til Skat og politiet, siger centerleder ved AsylSyd, Jakob Kirkegaard til TV SYD.

Som en del af aftalen sætter AsylSyd skiltning op ved de to asylcentre med information om, at den lovlige handel dog kun accepteres i dagtimerne på matriklen. Samtidig indskærper Asylsyd over for beboerne, at der ikke må finde handel sted påasylcentrene uden for dagtimerne.

- Nu kommer beboerne på asylcentrene og borgerne i lokalområdet jo til at kende ”åbningstiderne”. Så hvis de oplever handel, som de har mistanke om er ulovlig, opfordrer vi dem til at melde det til myndighederne, siger Jakob Kirkegaard.