Borgmester: Vi tolerer ikke uacceptabel opførsel

Hvis flygtninge eller asylansøgere opfører sig krænkende eller ikke overholder loven, så bliver de flyttet med det samme - siger Tønders borgmester.

Tønders borgmester Laurids Rudebeck (V) fortæller til TV SYD, at de ikke oplever nævneværdige problemer med de ca. 1500-1600 asylansøgere og flygtninge som kommunen er ansvarlige for.

-Vi accepterer ikke upassende opførsel overhovedet, og så snart både asylansøgere og flygtninge bliver tilknyttet vores centre, får de masser af informationer om dansk kultur, og om hvad passende opførsel er, - også over for kvinder. Den slags information bruger vi masser af kræfter på.

Ifølge Laurids Rudebeck så har de kun haft meget få sager, hvor flygtninge eller asylasøgere har opført sig upassende, og kommunen derfor har været nødsaget til at flytte dem.

- Den ene var en asylansøger, der lavede tilnærmelser til en kvinde, der sad alene i en bus, samt nogle flygtninge, som kom i slagsmål efter indtagelse af alkohol på asylcenteret i Hviding. De blev efterfølgende flyttet til andre centre i landet.