Danish Crown giver flygtninge arbejde

Slagteriet Danish Crown har tidligere ansat flygtninge. Og nu er afdelingen i Blans klar til at modtage 16 flere.

Danish Crown har siden sidste år gennemført kurser for nydanskere og kontanthjælpsmodtagere. I alt 86 personer er blevet oplært på fabrikken i Blans. Ud af dem er 41 blevet fastansat på fabrikken. 

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby fra Sønderborg er i den anledning blevet interviewet af TV SYD.

Hun havde netop været deltager på Civilsamfundets topmøde på Marienborg, hvor statsministeren havde inviteret frivillige organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre. Det handlede om, hvordan flygtninge bedst kan integreres.

Og Ellen Trane Nørby blev spurgt, om ikke projektet på slagteriet i Blans har givet inspiration?