Flygtninge strømmer stadig over grænsen

I september kom store grupper af flygtninge ind over grænserne til Danmark og skabte debat. Nu en måned efter strømmer flygtninge stadig til.

Billeder af flygtninge på den sønderjyske motorvej på vej mod Sverige gik Danmark rundt for knapt en måned siden. Efter Tyskland havde åbnet grænserne for flygtninge, blev presset på de danske grænser også større. Det kulminerede i dagene efter den 6. september, hvor politiet kunne melde om store grupper af flygtninge, der kom med tog over den dansk/tyske grænse.

 

Sådan har flygtningestrømmen udviklet sig

Her en måned efter er mediernes massive dækning stilnet af, men det er flygtningestrømmen ikke. Ifølge tal fra Rigspolitiet, så er der kommet 22.100 flygtninge ind over de danske grænser i peioden fra den 6. september til den 2. oktober. Til sammenligning var tallet for perioden 6. september til 14. september 5.800.