Haderslev siger farvel til de sidste flygtninge

1400 flygtninge husede Haderslev Kommune, da der var flest i 2015. Nu forlader de sidste omkring 70 flygtninge centret på det tidligere Haderslev Sygehus.

Med udgangen af januar lukker flygtningecentret på det tidligere Haderslev Sygehus.

Udlændingestyrelsen varslede i september 2016 lukning af 4.700 pladser i asylcentrene. Behovet for indkvarteringspladser ventes fortsat at falde, blandt andet på grund af det relativt lave antal asylansøgere, og styrelsen har derfor besluttet at lukke yderligere ca. 2.000 pladser frem mod sommeren 2017.   

Det betyder, at bl.a. Center Haderslev, der drives af Jammerbugt Kommune og Røde Kors i fællesskab,  lukkes.

quote

Det går stærkt. For kun godt et år siden havde vi 1400 flygtninge placeret forskellige steder i kommunen.

 Borgmester H.P. Geil, (V), Haderslev.

- Nu er alt snart tømt, og vi skal finde ny anvendelse til det gamle sygehus, siger Haderslevs borgmester H.P. Geil, (V), til TV SYD.

Udlændingestyrelsen vil dog fortsat have en tom teltlejr stående ved Beredskabsstyrelsen på Vilstrupvej i Haderslev, som  kan tages i brug igen med få dages varsel ved pludselige større stigninger i indkvarteringsbehovet.