Mindretal ønsker fælles europæisk asylpolitik og åbne grænser

Fælles europæisk initiativ fra Slesvigsk Parti (SP) og det danske mindretalsparti SSW med krav om en human flygtningepolitik, åbne grænser og beskyttelse af mindretalsrettigheder.

Mindretalspartierne SP og SSW, der begge er medlemmer i det europæiske parti European Free Alliance (EFA), fremlægger en fælles resolution, når EFA gennemfører sin årlige kongres på Korsika i slutning af marts.

SP og SSW opfordrer til at finde en fælles europæisk løsning for flygtningekrisen og udtrykker deres utilfredshed med enkelte landes nationale løsninger.

- Vi står over for den største flygtningekrise siden 2. Verdenskrig, og der er igen mange millioner mennesker på flugt.  I den situation giver det ingen mening, at de europæiske lande hver især gennemfører deres egne regler for flygtningene. Vi har et stort behov for en fælles europæisk asylpolitik og en retfærdig fordeling af flygtninge på alle EU-lande, siger SSW-formanden Flemming Meyer.

SP og SSW ser de åbne grænser i EU som en stor fordel for den frie bevægelighed og frygter for konsekvenserne af de grænsekontroller, som nu er blevet etableret i en række medlemsstater.

- Vi er imod genindførelsen af permanente grænsekontroller inden for EU.  Lige netop i grænseregionerne har de åbne grænser bidraget til øget kulturelt og økonomisk samarbejde. Det samarbejde er truet, hvis der indføres permanente kontroller.  De åbne grænser er en vigtig forudsætning for en positiv økonomisk udvikling i Europa og udbygningen af det indre marked, siger Carsten Leth Schmidt, formand for Slesvigsk Parti.

SP og SSW vil på kongressen også gøre en indsats for at mindretalsrettighederne i Europa styrkes. Finans- og flygtningekrisen, men også konflikterne i  Ukraine, har skabt problemer for andre mindretal i Europa, heriblandt Roma og Sinti. Derudover er mange mindretals sprog og kultur truet i Europa.

SP og SSW kræver derfor, at EU-Kommissionen tager større ansvar for mindretalsbeskyttelsen, blandt andet ved at udpege en ansvarlig EU-kommissær. Endvidere fordrer mindretalspartierne, at ”Københavnkriterierne” for mindretalsbeskyttelse bliver overholdt i alle EU-medlemsstater. De bør gælde, når nye lande optages i EU, men også, når EU indgår handelsaftaler med ikke-EU-lande.

 

 

EFA: