Over 900 flere flygtninge til de sydjyske kommuner i 2016

Udlændingestyrelsen har fredag aften ændret landstallet for, hvor mange flygtninge kommunerne skal modtage næste år.

Fredag aften kom helt nye tal fra Integrationsministeriet over, hvor mange flygtninge, kommunerne skal modtage næste år.

I TV SYDs sendeområde skal de 14 kommuner finde plads til over 900 flere flygtninge end hidtil forventet.

I den oprindelige melding fra foråret havde kommunerne fået besked på, at finde boliger til lidt under 2.000 flygtninge, men på grund af den kraftige tilstrømning, så er tallet i dag blevet opjusteret til 2.874.

Det er en stigning på 50 procent.

Esbjerg skal tage i mod flest, nemlig 411. I forvejen er kommunerne udfordret med at finde egnede boliger - og den nye melding gør den opgave endnu større.

På landsplan ændres tallet fra 12.000 til 17.000 i 2016.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger til TV SYD at det nye landstal skyldes den meget store tilstrømning til Danmark. En stor del af disse flygtninge er allerede i landet som asylansøgere, men får først afgjort deres sag i 2016.

- Jeg er klar over, at kommunerne står med en stor opgave, hvilket er årsagen til, at vi nu giver kommunerne bedre muligheder for midlertidige boliger, hvor flere eksempelvis kan indkvarteres i samme værelse. På længere sigt håber jeg dog, at vi vil se et fald i tilstrømningen til landet, når vores asylstramninger for alvor slår igennem, siger Inger Støjberg.

Regeringen har desuden besluttet at ændre en del af beregningsmodellen til fordeling af flygtninge mellem kommunerne, så modellen i højere grad tager højde for kommunernes integrationsopgaver.

Kommunerne har nu mulighed for at indgå en frivillig aftale om, hvor mange flygtninge de enkelte regioner og kommuner kan forvente at modtage. Hvis kommunerne ikke indgår en frivillig aftale, fastsætter Udlændingestyrelsen regions- og kommunekvoterne ud fra den nye beregningsmodel.

Fordelingstallene for de 14 kommuner i TV SYDs sendeområde

Horsens 222

Hedensted 207

Haderslev 190

Billund 82

Sønderborg 241

Tønder 179

Esbjerg 411

Fanø 16

Varde 232

Vejen 154

Aabenraa 177

Fredericia 147

Kolding 267

Vejle 349