Stor kontrol i grænselandet i dag

Nyeste tal: 20.000 flygtninge og illegale kommet over grænsen fra efterårsferien til november.

Politiet har dagen igennem kontrolleret grænseområdet i Sønderjylland.

Politiet skønner, at der er kommet 30.000 flygtninge og illegale ind i landet fra efterårsferien til november.

20.000 af dem er kommet over grænsen i Syd-og Sønderjylland.

1000 af de 20.000 er asylansøgere.

275 af de 20.000 er blevet tilbageholdt som illegale.

I løbet af måneden er der nappet 38 menneskesmuglere.

I alt skønner politiet, at 72.000 flygtninge er rejst ind i landet siden starten af september.

Mere i TV SYD-nyhederne.