Forskergruppe klar med anbefalinger for forurening i Grindsted

En udvidet forskergruppe præsenterede mandag sine anbefalinger for yderligere undersøgelser af forureningen i Grindsted.

Nu kan borgere i Grindsted snart se frem til at blive klogere på, hvor omfattende forureningen i byen er.

Mandag aften præsenterede formanden for den udvidede forskergruppe, Jesper Bo Nielsen, nemlig gruppens anbefaling omkring yderligere undersøgelser af Grindstedforureningen.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Jesper Bo Nielsen siger i meddelelsen, at man i den udvidede forskergruppe er enige om, at den oprindelige sundhedsundersøgelse opfyldte det formål, der blev sat for undersøgelsen. Altså at undersøge forekomsten af sygdom på baggrund af forureningen.

- Nu præsenterer vi så en anbefaling til tre undersøgelser, vi vurderer, vil være med til at give et endnu bredere billede af sygdomsforekomsten i Grindsted, siger han i pressemeddelelsen.

Tre konkrete undersøgelser

Den udvidede forskergruppe, der skal undersøge, om der er behov for at undersøge sundhedstilstanden i Grindsted yderligere, har, siden den blev nedsat i oktober 2021, holdt fire møder.

På det seneste møde, den 18. januar, 2022, blev der fremlagt fire forslag til flere undersøgelser i Grindsted.

Gruppen anbefaler politikerne i regionsrådet at gennemføre tre af de fire undersøgelser hurtigst muligt.

De tre undersøgelser

Der vil blive taget stilling til det fjerde forslag, der blandt andet indeholder en eksperimentel model, når man har mere information og data om forureningskilder og eksponering i Grindsted.

De informationer og data kan potentielt findes via to af de anbefalede undersøgelser.

Borgermøde på vej

Anbefalingerne vil blive præsenteret for borgere i Grindsted på et borgermøde den 3. februar, 2022.

- Det er afgørende, at vi får præsenteret borgerne i Grindsted for vores anbefaling, så vi sikrer os, at vi får forventningsafstemt med borgerne, hvad de vil få ud af de undersøgelser, vi anbefaler, siger forskergruppeformanden.

Han understreger, at gruppen ikke på forhånd kan love, at de nye undersøgelser vil bidrage til mere konkret viden om årssagssammenhænge mellem sygdomsforekomster og forureningen i Grindsted.

- De nye undersøgelser vil både fokusere på sygdomsforekomst, borgernes bekymringer og de stoffer, der befinder sig i miljøet, siger Jesper Bo Nielsen.

Borgermødet finder sted på Grindsted Gymnasium og HF og kræver, at man melder sig til.

Efter borgermødet vil forskergruppens anbefaling blive behandlet i regionens forretningsudvalg, når de uddybede projektforslag fra forskerne ligger klar. Herefter vil de blive sendt videre til behandling i regionsrådet.