TV der bevæger dig

Forurening under Grindsted: Umuligt at grave sig ud af problemet

Forureningen kan ikke graves væk - der skal udvikles nye og andre metoder, der nedbryder de farlige stoffer, siger miljøudvalgs-formand.

Jørn Lehmann Petersen, formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark: Urealistisk at grave sig ud af problemet. Foto: Arkivfoto

Et forsøg på at grave forureningen væk under Grindsted by vil få helt uoverskuelige konsekvenser både økonomisk og menneskeligt.

- Vi ville skulle evakuere store dele af Grindsted by, mens arbejdet pågår - og omkostningerne ville løbe op i hundredevis af millioner kroner, siger Jørn Lehmann Petersen, formand for Region Syddanmarks miljøudvalg.

- I teorien kunne vi godt fjerne depotet ved banedæmningen, vi kunne principielt også rive den nuværende fabrik ned og rense fabriksgrunden, og vi kan grave depotet på lossepladsen væk, men det vil koste så astronomiske beløb, at ingen anser det som en mulighed.

- Vi har mellem 20 og 30 millioner kroner årligt til oprydning af gamle giftdepoter, så det er helt urealistisk, at Region Syddanmark skulle kunne løfte den opgave, fastslår Jørn Lehmann Petersen.

Han er bekymret over den massive udsivning af kræftfremkaldende stoffer, der sker til Grindsted Å, men forureningen kan ikke fjernes med gravemaskiner. I stedet skal der udvikles nye metoder til at nedbryde de farlige stoffer, som findes i jorden. 

Vandet i Grindsted Å ser rent ud - men nu frygter lystfiskerne, at dele af åen må lukkes helt for fiskeri. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Et sådant arbejde foregår på forsøgsbasis i Kjærgård Plantage, hvor der også ligger affaldsstoffer fra det daværende Grindstedværk. 

Her er der gravet masser af jord væk, men på trods af det, er der fortsat store mængder af giftige kemikalier opløst i grundvandet - stoffer som siver ud i Vesterhavet med landets længste badeforbud til følge. 

Læs også Grindsteds undergrund er giftig

Læs også To undersøgelser: Ingen giftige dampe i husene

Læs også Grindsted Å: Massiv vinylklorid-forurening allerede i 2010