Forureningen i Grindsted flytter sig

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vurderer nu, at den kraftigste del af den vandopløselige forurening fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund ligger nu i området mellem midtbyen og Grindsted Å.

Det skriver Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i et notat udarbejdet for Region Syddanmark. I notatet vurderer DTU, at fabriksgrunden ikke længere udgør en betydelig forureningskilde i forhold til grundvand.

Fabriksgrunden er ganske vist langtfra ren, men hovedparten af den vandopløselige forurening har over de seneste 30 år bevæget sig væk fra grunden i retning mod åen.

- Notatet peger med udgangspunkt i vores egne målinger på, at vi ser meget lavere forureningsindhold i boringerne tæt ved fabriksgrunden i dag sammenlignet med for 30 år siden. Til gengæld måler vi højere indhold tæt ved Grindsted Å, oplyser civilingeniør Jørn K. Pedersen i en pressemeddelse fra Region Syddanmark.

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vurderer nu, at den kraftigste del af den vandopløselige forurening fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund ligger nu i området mellem midtbyen og Grindsted Å.
Danmarks Tekniske Universitet, DTU, vurderer nu, at den kraftigste del af den vandopløselige forurening fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund ligger nu i området mellem midtbyen og Grindsted Å.
Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Ingen fare for drikkevandet

DTU anbefaler på baggrund af målingerne, at regionen sætter kræfterne ind tæt ved åen for at forhindre så meget forurening som muligt i at strømme i åen via grundvandet.

- DTU’s vurderinger vil være nyttige, når vi i Miljøudvalget og regionsrådet skal drøfte, hvordan vi bedst anvender de 50 millioner kroner, som staten netop har bevilliget til at bekæmpe forureningerne i Grindsted og Kærgård Klitplantage, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, og fortsætter:

- Det ligger også fint i tråd med, at vi i regionsrådet som led i seneste budgetforlig afsatte 10 millioner kroner over tre år til blandt andet at afklare, om det er muligt at etablere et midlertidigt rensningsanlæg, der kan forhindre en væsentlig del af forureningen i at nå åen.

DTU understreger i notatet, at drikkevandsforsyningen i byen ikke er truet af forureningerne.

Informationsmøde i aften

Region Syddanmark og Billund Kommune holder i aften informationsmøde om Grindsted-forureningerne.

Der er tale om et informationsmøde for borgerne i Grindsted, hvor afdelingschef Ida Holm Olesen fra Region Syddanmark i plenum vil give en status på forureningerne i byen og fortælle om den fremtidige indsats.

Derefter kan borgerne gå rundt til forskellige caféer og få en snak med regionens og kommunens fagfolk om netop det, der optager dem mest.

Caféerne vil hver især have en tematisk overskrift som for eksempel banegravsdepotet, havevand, indeklima- og udeluftproblematikker.