Ny vurdering af helbredsrisiko ventes klar efter nytår

Region Syddanmark og deltagerne i den nye forskergruppe omkring sundhedsundersøgelsen i Grindsted har udpeget en formand for gruppen. Deres vurdering af helbredsrisikoen ventes i begyndelsen af næste år.

Formand for den nye forskergruppe omkring sundhedsundersøgelsen i Grindsted bliver  Jesper Bo Nielsen, der er institutleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

Sundhedsundersøgelsen blev oprindeligt sat i gang af Region Syddanmark i 2018, fordi folk i byen var bekymrede for deres sundhed i forbindelse med den omfattende forurening af spildevand, der stammer fra det daværende Grindstedværket.

11 forskere var med

Undersøgelsen blev lavet af Statens Institut for Folkesundhed, hvor 11 forskere bidrog med deres undersøgelser. 

Siden offentliggørelsen af den undersøgelse er det kommet frem, at to forskeres indvendinger og forbehold ikke var taget med i orienteringen til regionsrådets medlemmer.

Derfor blev forskerne atter kaldt i arbejde og har nu udpeget professor og institutleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet Jesper Bo Nielsen som formand for den nye forskergruppe, Region Syddanmark har samlet omkring sundhedsundersøgelsen i Grindsted. 

Klar efter nytår

- Jeg har sagt ja, fordi jeg mener, at når man, som jeg, sidder som professor på et universitet i regionens område, så bør man sige ja, når man bliver spurgt, om man vil påtage sig opgaver og formandskaber som dette. Jeg har også en overordnet stor interesse i, at man får brugt videnskaben til at få undersøgt problemstillinger som denne her så godt som muligt, og at vi får vendt alle sten i denne sag, siger han i en pressemeddelelse fra region Syddanmark.

Jesper Bo Nielsen var også del af den oprindelige forskergruppe, der rådgav regionen i forbindelse med sundhedsundersøgelsen i Grindsted. Han er cand.scient. i biologi og kemi og har en ph.d. i toksikologi og miljømedicin. Han har været institutleder på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet siden 2006, og siden 2011 har han været ansat som professor i risikoanalyse og risikokommunikation på Forskningsenheden for Almen Praksis - også på Syddansk Universitet.

Det er forskergruppens hensigt og mål, at drøftelserne på de kommende møder i december og starten af 2022 skal munde ud i en anbefaling til regionsrådet.