TV der bevæger dig

7000 liter sukkerlage løb ud

Ved fem-tiden fredag skete et uheld på Coca Cola-tapperiet på Ydre Ringvej i Fredericia. 7000 liter sukkerlage løb ud i en nærliggende sø, på tapperiets forplads og i kloakken.

Coca Cola Tapperiet i Fredericia, hvor 7000 liter sukkerlage løb ud - og bl.a. ned i den lille sø til venstre for forpladsen.

- I forbindelse med en intern transport mellem tapperiet og Carlsbergs bryggeri løb lagen ud på grund af en flowmåler, der ikke virkede, oplyser indsatsleder, Jess Andersen, fra Fredericia Brandvæsen til Fredericia Dagblad

Sukkerlagen består af 50 procent vand og 50 procent sukker. På grund af koncentrationerne i lagen er den miljøskadelig i forhold til søens iltniveau.

Fredericia Brandvæsen brugte et par timer på stedet. En del af sukkerlagen blev suget op med en slamsuger, og kloakkerne blev spulet

Også miljøvagten og Fredericia Kommunes kloaksporingshold blev tilkaldt.