TV der bevæger dig

Advarer mod slam ved Naturpark Lillebælt

Danmarks Naturfredningsforening advarer mod at dumpe havne-slam tæt på Naturpark Lillebælt.

Kolding Havn har fået Naturstyrelsens tilladelse til at dumpe 70.000 kubikmeter havneslam ud for Trelde Næs.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening imidlertid er en rigtig dårlig ide, da slammet indeholder giftige tungmetaller og store mængder iltforbrugende organisk materiale

Naturfredningsforeningen kræver derfor, at Naturstyrelsen genovervejer den beslutning.

Hør Karsten Enggaard, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia - varighed 18 sekunder:

00:18 Luk video