Al togtrafik stopper fra kl. 14

Al togtrafik i Danmark går i stå fra kl. 14. Det varsler BaneDanmark torsdag middag.

Fra Jylland mod Østdanmark lukkes kl. 14.00. Sidste tog er det, der har afgang senest kl. 14.00 fra udgangsstationen. Disse tog kører til endestationen.

Fra Øst- mod Vestdanmark køres der efter kl.14.00 så langt, det er muligt. Det vil sige, at det grundet stormen ikke kan garanteres, at toget kan nå endestation.

Regionaltog indstilles i Jylland fra klokken 14, således at sidste tog er dem, der har afgang klokken 14 fra udgangsstationen. Disse tog kører til endestationen.