TV der bevæger dig

Alarm i Fredericia

Et større benzinudslip i Fredericia udløste tirsdag eftermiddag storalarm.

De store mængder benzin gav eksplosionsfare.

En tankvogn på et værkstedet på Scania Biler på Røde Banke i Errritsø lækkede benzin på grund af en defekt ventil. 4.000 liter benzin flød ud i værkstedet og videre ud i kloaknetttet til rensningsanlægget.

Umiddelbart var der risiko for eksplosionsfare, og beredskabet fik hurtigt evakueret værkstedet og afbrudt elektriciteten for at undgå gnister.

Slamsugere arbejdede i flere timer for at suge resterne af benzinen op.

Politiet oplyser, at ingen er kommet til skade.