TV der bevæger dig

Antallet af demente stiger voldsomt

Knap 20.000 mennesker i Region Syddanmark lider af demens, og det tal forventes at være steget til 35.000 i 2040, fordi levealderen forøges.

03:13

Sten Krarup er gift med Karen Krarup. Hun var tidligere lærer, og hun blev allerede ramt af demens som 59-årig. Han besøger hende hver anden dag på plejecentret Olivenhaven i Kolding.

1 af 2

Region Syddanmark har indgået en samarbejdsaftale med kommuner og praktiserende læger for at sikre en ordentlig behandling af demente, uanset hvor i regionen de bor.

Sygdoms-symptomerne skal hurtigere spores, og de pårørende skal have hjælp og støtte.

Onsdag er 200 fagfolk fra Syd- og Sønderjylland og Fyn samlet til en konference i Fredericia, hvor de får indsigt i, hvordan samarbejdsaftalen skal føres ud i livet.

Konferencen skal ikke mindst lægge grunden til bedre kommunikation mellem de mange forskellige instanser, som de demente og deres pårørende møder under behandlingen og plejen.

Se samarbejdsaftalen på Region Syddanmarks hjemmeside.