Arbejder for 45 kr. i timen på Dong-byggeri

Fagforeningen Metal mener, at 200 rumænske metalarbejdere kan være snydt for millioner på et Dong-byggeri i Fredericia.

Rumænerne arbejder på Dongs udvidelse af olieterminalen i Fredericia.

De kan være blevet udsat for massivt lønlusk til et tocifret millionbeløb, mener Dansk Metal Lillebælt.

- Rumænerne har fortalt mig, at de har fået mellem seks og 11 euro eller 45 og 83 kroner i timen. Samtidig har de givet os adgang deres bankoplysninger, ansættelseskontrakter og deres eget timeregnskab, siger Martin Sørensen, der er formand for Dansk Metal Lillebælt, til Fagbladet 3F.

3F har løbende rejst sager mod Dongs byggeri i Fredericia

- Der er et klart mønster i dette projekt med olieterminalen. Den seneste sag fra Dansk Metal om social dumping og de andre sager, som 3F har rejst, vidner om dårlig ledelse og en systematisk strategi om at forringe løn- og arbejdsvilkår for at hente en ekstra profit, siger professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning Carma ved Aalborg Universitet til Fagbladet 3F.

Om sagen siger Dong:

- I DONG Energy stiller vi krav om, at alle de folk, der arbejder på vores projekter uanset om de er leverandører eller underleverandører, er ansat på danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis det viser sig, at der er tilfælde, hvor vilkårene ikke bliver overholdt, tager vi straks fat i vores hovedentreprenør for at få en afklaring og sikre, at der bliver rettet op på de problemer, der måtte være. Det har vi også gjort i denne konkrete sag, hvor vi har bedt om en nærmere redegørelse fra vores hovedentreprenør CB&I, skriver vice president Knud Pedersen fra Dong i en mail til Fagbladet 3F.