Badeland genåbnet

Samtidig med at mini-hedebølgen rammer landet, genåbner Fredericia Svømmehal efter snart tre måneders ombygning.

Bolte er blevet udskiftet, træet slebet og malet, og ødelagte fliser er skiftet. Og ikke mindst er hele ventilationssystemet skiftet ud.

Miljøgevinst

? Ombygningen og renoveringen af vores faciliteter betyder, at vi har fået betydelig bedre og mere tidssvarende forhold for vores kunder. Vi har fået en miljømæssig bedre løsning end den, vi tidligere havde, siger svømmehalsinspektør Viggo Aabenhuus.

Svømmehallen lukkede 4. april. Siden har fasciliteterne gennemgået en stor forandring. Omklædningensrummene er bygget helt om, og der er kommet nye skabe og ny adgang og administration. Der er lavet nyt elektronisk adgangskontrol. Gulve og toiletter har også fået en tiltrængt renovering.

Hele ombygningen har kostet 5,6 mio. kr. De fleste penge er gået til omklædningsrum og den nye adgangskontrol.

Svømmehallen har knap 120.000 gæster om året - plus en række medlemmer af foreninger. Det skønnes at udgøre ca. 200.000 svømmeture om året. Et tal, som svømmehallen kan få mere styr på med den nye adgangskontrol.