TV der bevæger dig

Biogas i rørene for første gang

Politikerne har ikke fundet ud af det endnu, men i dag er Fredericia den første by herhjemme, der har biogas i ledningerne.

Biogasanlæg - Der er ikke ret mange af dem i Danmark, selvom politikerne har talt om dem i årevis.

Gassen kommer fra Fredericia Spildevand, oplyser Ingeniørens nyhedsbrev, og DONG Energy står for arrangementet.

Mange løfter

Regeringen har talt om det og lovet biogas i årevis. I valgkampen har statsministeren lovet beslutning om biogas senest 100 dage efter valget. Nu har Fredericia Kommune bare gjort det. Der kommer biogas i ledningerne.

Biogassen kommer fra slammet fra byens rensningsanlæg, der længe har produceret biogas til eget forbrug ? og brændt resten af gassen af. Men nu kan biogassen altså komme ud til forbrugerne via naturgasnettet.

Måske salg til Sverige

Dong Energy står for opgraderingen med et svensk indkøbt rensnings-anlæg. Anlægget kan opgradere 300 kbm biogas i timen og har kapacitet til op til 2,4 mio. kbm biogas om året. 
 
Fredericia har allerede en række kunder, der er interesserede i at købe grøn gas. Med tiden kan der også være en mulighed at sælge grøn gas til for eksempel svenskerne.

Passiv regering

Biogas nyder stor politisk opbakning fra alle fronter i det politiske landskab, men endnu har det knebet gevaldigt med at få realiseret ret mange biogas-projekter.
 
Støtten til biogas er flere gange blevet forhøjet ? uden synderligt resultat. Den siddende regering har blandt andet meldt ud, at produktion af biogas til nettet skal sidestilles med produktion af biogas til elproduktion. Det gælder også tilskudsordningerne, men endnu er denne udmelding ikke udmøntet i lovgivning.