Blev der ødslet med pengene i havneselskab? Politikere savner stadig svar

Har ansatte i havneselskabet ADP i Fredericia uberettiget brugt skatteborgernes penge til dyre middage, koncertbilletter og rejser til udlandet? Det får byrådet i Fredericia aldrig svar på. Havneselskabet har mørkelagt sagen.

Blev der brugt penge på dyre middage, flybilletter og koncerter i havneselskabet ADP i Fredericia?

Det mangler Fredericias byrådspolitikere stadig svar på.

Tirsdag præsenterede advokatfirmaet Horten ellers havneselskabets egen redegørelse om det påståede misbrug af penge, som en whistleblower i august fremlagde dokumentation for.

Men flere byrådspolitikere i Fredericia Kommune - som ejer knap 90 procent af selskabet - føler ikke, at de fik noget ud af redegørelsen.

- Vi måtte ikke få konkrete tal at vide, vi måtte ikke få navne at vide, vi kunne ikke spørge uddybende ind til ret mange ting i virkeligheden, siger Cecilie Roed Schultz efter fremlæggelsen af redegørelsen.

Også byrådsmedlem Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige stemmer i koret med kritik.

- Jeg føler nærmest, jeg efter byrådsmødet er blevet mindre vidende. Læsere af avisen og andre medier ved efterhånden mere, end vi gør som byrådspolitikere, siger Karsten Byrgesen.

Advokat-redegørelsen har i grove træk kun afsløret én ting: at lukketheden i ADP er så vidtrækkende, at end ikke ejerne kan få at vide, hvordan selskabet bruger sine penge.

Det er den konklusion, som både Enhedslistens Cecilie Roed Schultz, viceborgmester Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerliges Karsten Byrgesen drager efter advokatens fremlæggelse af redegørelsen tirsdag aften.

Ikke noget at komme efter juridisk

Susanne Eilersen (DF) konkluderer efter tirsdagens fremlæggelse, at der nok ikke er noget juridisk at komme efter, fordi ADP’s ledelse henviser til, at det forbrug, som lækket af bilag handler om, er håndteret i forbindelse med afskedigelsen af en ledende medarbejder for to år siden, og dermed er omfattet af fortrolighed, fordi der er indgået en fratrædelsesaftale mellem parterne:

- Advokaten har sagt, at den rådgivning, som bestyrelsen har fået for to år siden, da en ledende medarbejder blev afskediget, den er blevet fulgt, og der er ikke noget juridisk at komme efter. Og det er jeg jo nødt til at tage til efterretning og sige, at det er jo så sådan, det er juridisk, siger Susanne Eilersen.

Slutter ikke her

Men selvom ADP dermed har fået lagt låg på selve sagen, så kommer den ikke til at stoppe her, siger Cecilie Roed Schultz.

- Vi har fået bekræftet, at der har været noget galt, og at der er noget helt galt, og det skal vi jo gøre noget ved. Det tyder på, at der er noget galt med kulturen, og ifølge den del af redegørelsen, som vi fik tirsdag aften, så standsede den kultur i 2019. Men det er ADP’s partsindlæg, siger Cecilie Roed Schultz.

Hun er frustreret over, at det er umuligt for byrådet at få aktindsigt i selskabets forhold – og dermed få indblik i de forhold, der ligger bag hele sagen.

- Det her skal foregå på en helt anden måde fremover. Det har været helt grotesk, det her, siger Cecilie Roed Schultz.

Hun mener, der skal en ny ejeraftale og en ny ejerstrategi til, så byrådet ikke fremover er udelukket fra at få indblik i, hvordan offentlige penge bruges i selskabet.

Byråd sagde selv nej til mere åbenhed

Lukketheden i ADP skyldes, at havneselskabet – som ét af de få i Danmark – er undtaget fra de almindelige offentlighedsregler.

Normalt er offentligt ejede havne underlagt reglerne om aktindsigt, men fordi ADP er et aktieselskab, kan havnen fritages for pligten til at give aktindsigt – også selvom den er offentlig ejet.

Det betyder, at offentligheden ikke kan få aktindsigt i selskabets forhold. Men det betyder altså også, at end ikke ejerne – nemlig kommunen selv eller dens demokratisk valgte repræsentanter (byrådet) – kan få aktindsigt.

Enhedslisten har tidligere forsøgt at få byrådet til at få det ændret. Det stemte byrådets øvrige partier imod.

Kommune vil have mere indblik

Men nu er Dansk Folkeparti også klar med nye krav til havneselskabets åbenhed.

- Jeg er forundret over, at vi som ejere af et selskab ikke må vide mere og få et større indblik i det, siger Susanne Eilersen

- Jeg har bedt om, at vi nu sætter et punktum her og kigger fremad og ser på den ejerstrategi, vi har, for den skal helt klart laves om, sådan at vi som ejere på forlangende kan få et større indblik i, hvad der sker i firmaet, siger Susanne Eilersen.

Hun påpeger også, at der skal kigges nærmere på selskabets politikker:

- Der skal strammes op omkring nogle ting i forhold til repræsentation og indkøb af tøj og sponsorater. Det er helt klart, at man er nødt til at kigge på at få lavet en ejerstrategi, som vi også som ejere kan leve med, siger Susanne Eilersen

Borgmester og ADPs næstformand ser ændringer for sig

Den Socialdemokratiske borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist, mener, at konklusionen i undersøgelsen giver anledning til en ny ejerstrategi for ADP, hvor han sidder som næstformand som repræsentant for kommunen.

- Vi ønsker som byråd at lave et mere aktivt ejeransvar overfor selskabet. Det går vi i gang med nu. I dagligdagen fremover vil vi gerne have et kortere aftræk mellem selskab og kommune, siger Steen Wrist.

Han fortæller desuden, at ADP er nødt til at overholde de fortrolighedsaftaler, der er indgået. Derfor er informationsniveauet, som det er. Han håber dog på, at hans rolle som repræsentant for kommunen kan ændres.

- I øjeblikket repræsenterer de to bestyrelsesmedlemmer kommunen i selskabet. Vi kunne godt tænke os, at vi også kan repræsentere selskabet i kommunen blandt vores byrådskollegaer, fortæller Steen Wrist.