Borgerligt samarbejde sprængt i Fredericia

Samarbejdet i den borgerlige blok i Fredericia byråd er brudt sammen. I stedet er der en ny bred konstitueringsaftale på vej. hvor Borgergruppen holdes udenfor.

På et byrådsmøde den 27. juni 2011 skal byrådet konfirmere en ændret konstitueringsaftale, som er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative, SF og Socialdemokraterne.

Aftalen indebærer, at Socialdemokraterne overtager formandsposten i teknisk udvalg og at SF får formandsposten i fritids- og kulturudvalget.

Ændringerne er kommet på plads efter, at den borgerlige blok, VKO, har opgivet af få et bæredygtigt og konstruktivt samarbejde med Borgergruppen til at fungere.

- Allerede under konstitueringsforhandlingerne var der store uoverensstemmelser mellem Borgergruppen og de øvrige borgerlige partier med hensyn til fordeling af posterne, siger borgmester Thomas Banke.

- Med det nu formaliserede samarbejde med S og SF tror jeg vi kan få etableret et meget mere tværgående samarbejde mellem partierne i byrådet til gavn for hele Fredericia og skabt optimale forhold for den kommunale administrations virke, siger Thomas Banke.