Byråd kritiserer havneselskab for ”alvorlige uregelmæssigheder”

Fredericia Byråd vil nu ændre sin ejeraftale med havneselskabet ADP. Det varsler kommunen i et ejerbrev, som den har sendt til ADP, efter at selskabet har redegjort for en række bilag, som indikerede misbrug af offentlige midler.

Byrådet i Fredericia Kommune mener, at der er sket alvorlige uregelmæssigheder i relation til en tidligere medarbejder i havneselskabet i Fredericia, ADP.

Det skriver Fredericia Kommune i et brev sendt til ADP onsdag.

Det er et enigt byråd, der har skrevet under på brevet, som kvittering på den redegørelse ADP har afleveret om det misbrug af offentlige midler, som selskabet har været mistænkt for siden et læk af en lang række bilag fra selskabet i august måned.

Brevet afslører ingen detaljer om, hvad der er foregået i havneselskabet, men at alt ikke er kørt efter bogen, er der ingen tvivl om. I brevet skriver kommunen blandt andet:

- Byrådet kan konstatere, at der har fundet alvorlige uregelmæssigheder sted i relation til en tidligere ledende medarbejder i 2019. Disse forhold er håndteret i overensstemmelse med rådgivning fra selskabets advokat og med inddragelse af revisor. Byrådet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis ejerne havde modtaget en overordnet orientering om den sag, der fandt sted i 2019.

quote

Byrådet kan konstatere, at der har fundet alvorlige uregelmæssigheder sted i relation til en tidligere ledende medarbejder i 2019.

Brev sendt til ADP fra byrådet i Fredericia Kommune

Forlanger retningslinjer

I brevet forlanger byrådet også, at ADP laver retningslinjer for brug af selskabets – og i sidste ende skatteydernes – penge:

- Byrådet kan også konstatere, at ADP i en periode frem til i hvert fald januar 2019 havde et utilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på omkostninger til blandt andet rejser og repræsentation. Byrådet forventer, at ADP's bestyrelse fremadrettet sikrer, at der fastsættes retningslinjer for udgifter til rejser, repræsentation mv., og at der er det fornødne ledelsesmæssige fokus på, at disse retningslinjer iagttages.

- Byrådet har endelig noteret sig, at ADP's bestyrelse som følge af redegørelsen vil foretage vurdering af en række forhold (sponsorater, et firmaarrangement mv.). Byrådet forventer i den forbindelse, at bestyrelsen sikrer, at ADP's udgifter afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, og at ADP sikrer åbenhed om sine sponsorater.

I brevet slutter byrådet af med at varsle, at der bliver iværksat en proces, som skal føre til et aktivt ejerskab.

90 procent af aktierne i ADP ejes af Fredericia Kommune, mens også Nyborg og Middelfart kommuner har aktier i selskabet. Indtil videre har Nyborg Kommune tilsluttet sig brevet fra Fredericia byråd.

ADP svarer

I en pressemeddelelse svarer ADP, at selskabet er ”glad for at have forklaret og dokumenteret, at selskabet har håndteret nogle uregelmæssigheder for år tilbage professionelt og med aktionærernes interesse for øje. ADP vil fremadrettet knytte en endnu tættere kontakt til byrådene, så vores aktionærer kan betrygges i, at vi sikrer den bedst mulige drift til gavn for borgerne i de tre ejerkommuner.”