Dan Gødning afviser stort gødningsudslip i Lillebælt efter storbrand

Virksomheden mener ikke, at der slap så meget gødning ud i Lillebælt efter branden i nogle gødningstanke på havnen den 3. februar i år, som Fredericia Kommune hævder.

Efterspillet efter storbranden er fortsat i fuld gang og i dag har Dan Gødning sendt deres høringssvar i sagen til Miljøstyrelsen.

Her oplyser virksomheden bl.a. at den slet ikke er enig i den undersøgelse, som Århus Universitet har foretaget for Fredericia Kommune. Den viser, at der efter branden slap ca. 4000 ton gødning ud i Lillebælt, men det afviser Dan Gødning i deres høringssvar helt.

Virksomheden oplyser, at de har fået Dansk Miljørådgivning til at beregne udslippet til Lillebælt og de er nået frem til, at en mængde på 4000 ton er helt usandsynligt.

Ifølge høringsvaret så viser jordbundsanalyser, at det er mere sandsynligt, at mellem 1861 og 2452 ton gødning kan være løbet ud i havneområdet.

Det bliver bl.a. begrundet med, at en stor mængde gødning, ifølge høringssvaret, er skyllet over i et grøfteområde væk fra Lillebælt. Et område som Dan Gødning oplyser ligger lavere end det øvrige havneområde.

Det forventes, at Miljøstyrelsen træffer en afgørelse i sagen i løbet af efteråret.