TV der bevæger dig

Eksplosions-fare er drevet over

Faren for eksplosion, der var opstået efter en mindre brand på virksomheden Yara, Røde Banke i Erritsø ved Fredericia,  er nu afgrænset til nogle gasflasker, der løbende tømmes, mens de nedkøles.

Medarbejderne på to virksomheder i Fredericia blev straks evakueret efter efter en brand, hvor der var frygt for en eksplosion. Foto: Fredericiainfo.dk

Uheldet på virksomheden Yara, Røde Banke i Erritsø ved Fredericia, er nu under kontrol.

Der er fortsat afspærringer omkring virksomheden, mens denne proces gennemføres. I den forbindelse er der omlægning af enkelte busruter. Det drejer sig om linie 4 og 5.

Efter det på nuværende tidspunkt oplyste, er der ikke sket gasudslip til omgivelserne, ud over på selve uheldsstedet.

Arbejdstilsynet er orienteret om ulykken.

Der vil nu blive iværksat undersøgelser af, hvorledes uheldet nærmere er sket.