TV der bevæger dig

El-bilers fremtid på konference

Kommunerne drøftede torsdag i Fredericia el-bilers fremtid i kommunal tjeneste.

De kan ikke køre langt på en opladning.

Fredericia Kommune havde inviteret til stor konference om elbiler i kommunerne.

Det blev drøftet, hvilke perspektiver der er i at indføre el-biler overalt, hvor der er behov for kørsel i de kommunale afdelinger.