TV der bevæger dig

Får millioner til omstridt ejendom

Politikerne bøjede sig for 3000 protester mod at tvangsflytte ældre fra I.P. Schmidt Gård i Fredericia. Nu får kommunen millioner til at gøre ejendommen til et kraftcenter for ældre.

I.P. Schmidts Gård i Fredericia skal være kræftcenter i den indre by på ældreområdet.

De mange protester bliver afleveret.

1 af 2

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har bevilget 9,3 mio. kr. til Fredericia Kommune ? og knap halvdelen skal bruges i I.P. Schmidts Gård.

Pengene stammer fra puljen på en milliard, som er afsat på Finansloven til permanent løft på ældreområdet i kommunerne.

- Det er en glædens dag for byens borgere over 65 år, udtaler formand for Social og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune, Henning Due Lorentzen.

4,1 mio. kr. skal i løbet af året bruges til ?at udvide og indrette det eksisterende aktivitetscenter på IP Schmidt til indre bys kraftcenter for ældre borgere?, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Der er i øjeblikket 1200 kvadratmeter, som ikke er udnyttet i det gamle industri-kompleks. Her forestiller kommunen sig, at der skal være plads til en række kommunale medarbejdere, som har med aktiviteter og forebyggelse at gøre. Samtidig forventer man, at der bliver plads til at f.eks. pensionistforeninger kan få plads.

- Med bevillingen fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og puljen ?Løft af ældreområdet? kan vi i Fredericia fortsætte det gode arbejde inden for rehabilitering og livskvalitet sammen med vores ældre borgere. Jeg glæder mig til førstkommende mandag, hvor jeg skal mødes med Seniorrådets medlemmer, og hvor jeg er sikker på, at vi skal drøfte denne gode nyhed, slutter Henning Due Lorentzen.

I.P. Schmidts Gård var omdiskuteret i efteråret. Kommunen ville tvangsflytte ældre beboere for at gå plads til teknisk forvaltning.

Det fik de ældre og deres organisationer til at protestere. Bl.a. over, at fællesskabet i komplekset ville blive ødelagt.

I september sadlede byrådet så om ? bl.a. i lyset af over 3000 underskrifter. Kommunen opgav flytteplanerne.

 

 

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Puljen er som udgangspunkt fordelt til kommunerne efter antallet af ældre over 65 år. Fredericias andel af puljen udgør 9,3 mio. kr.

 Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de
ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Puljens målgruppe er


ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og
udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet
rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Puljen udmøntes både i 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer,
hvorefter Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
gør status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af,
hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud.

Af aftalen fremgår det, at puljemidlerne skal anvendes til indsatser, der
ligger ud over det eksisterende budget på ældreområdet i den enkelte
kommune.

Puljen er som udgangspunkt fordelt til kommunerne efter antallet af
ældre over 65 år. Fredericia Kommunes andel af puljen udgør 9,3 mio.
kr.
Mest sete på tvsyd.dk