TV der bevæger dig

Flammen over Shell Raffinaderiet i Fredericia bliver større

Shell Raffinaderiet i Fredericia skal gøres efterårsrent - og det kan betyde at flammen over raffinaderiet bliver større og mere synlig end normalt.

Shell Raffinaderiet får større flamme de næste dage.

Shell Raffinaderiet får større flamme de næste dage. Foto: Hans Lausten, TV SYD

1 af 2

Shell Raffinaderiet lukker fra i dag nogle af anlæggene i processen ned på grund af planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde.

Det betyder, at de øvrige anlæg på raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor i perioder forekomme mere flaring, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne opstå lugt.

Læs også Shell Raffinaderiet i Fredericia er solgt

Raffinaderiet vil dog forsøge at undgå lugt ved at omlægge produktionsprocedurer, mens vedligeholdelsesarbejdet pågår.

Raffinaderiet forventer, at rense- og vedligeholdelsesarbejdet slutter, så produktionen igen kan køres op til normal drift tirsdag den 11. oktober.