Fredericia blæser til kamp mod pileurter

Fredericia Kommune til kamp mod Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt. De er invasive arter, der forhindrer andre planter, dyr og fugle i at trives.

Japansk Pileurt og Kæmpe-Pileurt hører ikke naturligt hører hjemme i den danske natur.
De stortrives herhjemme,, og forhindrer de andre planter, dyr og fugle i at trives.

Når pileurterne vokser langs vandløb, kan der desuden komme problemer med erosion om vinteren, når der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden.

- Pileurterne er de seneste 10 år begyndt at sprede sig voldsomt i den danske natur. De er meget svære at komme til livs, fordi de har et stort og dybtliggende rodnet, og fordi selv meget små plantedele kan slå rod og blive til nye planter. På kommunens arealer bekæmper vi dem med gentagen slåning og afgræsning, og vi vil gerne opfordre borgerne til at også at bekæmpe dem i deres haver, siger biolog Dorthe Aaboer, Fredericia kommune.

Planterne skal bekæmpes mindst én gang hver 3. uge fra maj til september for at bekæmpelsen er effektiv.