Fredericia får endnu et soldaterhjem

Soldater mangler et sted, hvor de kan mødes efter opgaver i udlandet. Nu kommer der ikke mindre end tre - I Fredericia, Aalborg og København.

Mødestederne bliver allerede kaldt for veteran-hjem. De skal være steder, hvor hjemvendte soldater kan mødes under uformelle forhold og dyrke venskabet efter hjemkomsten til Danmark. Det sker i et samarbejde mellem Danske Soldater og Marineforeninger og Forsvarsministeriet med økonomisk støtte fra fonden Realdania.

Ny fond

Folketinget vedtog med forsvarsforliget sidste år at igangsætte en veteran-politik. Etableringen af de tre veteranhjem bliver en del af indsatsen.

De nye veteranhjem etableres af en nystiftet fond, der skal varetage bygninger og drift. Veteranhjemmene indrettes i etablerede bygninger uden for forsvarets områder og sættes i stand til formålet. De skal drives som tre selvejende institutioner med et fundament af frivillige, der kan sikre, at veteranhjemmene bliver et åbent tilbud døgnet rundt.

Hjemmene vil tilbyde socialt samvær, praktisk hjælp og vejledning. De vil samtidig kunne fungere som kortvarigt aflastningshjem for såvel veteraner som pårørende.

Med i forsvars-forliget

Istandsættelsen af bygningerne finansieres af Realdania med 4,6 millioner kroner. Driften finansieres med 7,5 millioner kroner over fem år af Forsvarsministeriet som en del af forsvarsforliget de næste fire år.

- Jeg lægger stor vægt på, at de udsendte soldater, veteranerne og deres familier anerkendes og støttes på bedst mulige vis. For mig er det vigtigt, at veteranhjemmene kan rumme både de mange soldater, der kommer mere berigede hjem, og de soldater, der kommer hjem med sår på sjæl eller legeme, siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) i en kommentar.