Fredericia Kommune sætter punktum i teater-sag – nu skal teatret genrejses

Fredericia Kommune dropper at rejse et erstatningskrav mod teaterbestyrelsen og teaterchefen. Kuratoren i konkurssagen opretholder dog kravet mod Søren Møller.

Fredericia Kommune vil ikke rejse et muligt erstatningskrav mod Fredericia Teaters bestyrelse og den tidligere teaterchef, Søren Møller.

Det står klart, efter byrådet i Fredericia Kommune mandag aften behandlede den udredning af konkurssagen, som advokatfirmaet Bech-Bruun har udarbejdet.

Ifølge advokat hos Bech-Bruun og kurator i konkursboet, Rune Richelsen, steg teatrets gæld med 25 millioner kroner fra 1. december 2019 til 16. marts 2020, hvor Fredericia Teater altså gik konkurs. Her har Rune Richelsen været inde at vurdere, om teaterbestyrelsen og teaterchef Søren Møller burde have indstillet driften før. 

- Kreditorerne har jo lidt et tab, så derfor har det været relevant at gå ind og se, om bestyrelsen og teaterchefen har fortsat driften længere, end de burde, siger Rune Richelsen.

Men her har kuratoren altså vurderet, at det ikke var muligt at rejse et erstatningskrav. En vurdering, som byrådet i Fredericia Kommune altså henholder sig til og følger.

Mangelfulde informationer

Igennem en længere årrække forsøgte byrådet at holde hånden under Fredericia Teater gennem hjælpepakker på baggrund af de informationer, som teatret sendte til byrådet. Men de informationer mener byrådet har været mangelfulde.

- Byrådet tager til efterretning, at information fra Fredericia Teater til Fredericia kommune i afgørende sammenhænge har været mangelfulde og ikke-retvisende. Byrådet finder dette stærkt utilfredsstillende, skriver byrådet også i den fælles udtalelse.

Opretholder krav mod teaterchefen

Selvom Fredericia Kommune dropper erstatningskravet om ledelsesansvaret, så opretholder kurator Rune Richelsen kravet mod daværende teaterchef, Søren Møller.

- Vi opgiver ikke kravet mod Søren Møller på overskridelsen af budgettet på Tarzan, som ender på omkring syv millioner kroner. Så nu går vi i dialog med hans advokat om, hvorvidt vi kan blive enige om et forlig. Hvis ikke vi bliver enige, kommer sagen til at køre i retten, siger Rune Richelsen.

TV SYD har haft kontakt med Søren Møller, som hverken vil kommentere byrådets beslutning eller opretholdelsen af kuratorens erstatningskrav mod ham, så længe sagen ikke er afsluttet.

Byrådet vil genrejse teatret

I udtalelsen skriver byrådet også, at konkursen har været et økonomisk og kulturelt tab for såvel fredericianerne som erhvervslivet i byen.

Derfor vil byrådet også arbejde på at få teatret op at stå igen.

- Et fremtidigt teater må og skal rejses i en ny og bæredygtig driftskonstruktion. Byrådet vil frem mod budgetforhandlingerne for 2021 iværksætte en proces, som skal medvirke til at tilvejebringe et robust grundlag for drøftelser omkring fremtiden for Fredericia Teater version 2.0, skriver byrådet i udtalelsen.