Fredericia mister 300 arbejdspladser på kasernen

Som led i det politiske forsvarsforlig 2010-2014 skal Fredericia afgive mellem 200 og 300 mand fra Telegrafregimentets stående reaktionsstyrke til andre regimenter i andre byer.

Chefen for Telegrafregimentet i Fredericia og Haderslev og for Hærens Føringsstøtteskole i Fredericia, oberst Susanne Bager, informerede tirsdag sit personel om de kedelige fremtidsudsigter.

Det endelige tal ventes til december, oplyser Susanne Bager til Fredericia Dagblad.

Forliget er historisk bredt og indgået mellem alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten.

Alt i alt får det danske forsvar flere penge, men der skal prioriteres om, så Forsvarets robusthed og evne til at bidrage til længerevarende internationale opgaver styrkes.