Fredericia møder Miljøstyrelsen om, hvem der skal betale

På mandag drøfter Fredericia Kommune med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om, hvem der skal betale for forureningen efter branden på Fredericia Havn.

Ved branden slap 5000 kvælstof ud i Lillebælt. Kommunen fik kun opsamlet ca. fem tons – en promille.

Kvælstoffet ventes at give alvorlige miljø-problemer i de indre danske farvande, fremgår det af et notat, som kommunen har fået lavet. Udgifterne til at afbøde miljø-skaderne ventes at løbe om i et trecifret million-beløb. Måske endda så meget som 1,5 milliard!

Fredericia Kommune har tidligere diskuteret med Miljøstyrelsen, om hvem der skal betale regningen for udslippet.  

- Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er informeret om notatets indhold. Notatet vil danne en væsentlig del af grundlaget for kommunens videre drøftelser med de to styrelser om mulighederne for at træffe afgørelse om, at forureningen af havmiljøet med kvælstof er omfattet af miljøskadeloven, skriver Peter Krongaard-Kruse, chef for Teknik og Miljø, i et notat.