Fredericia nøjes med at spare 14 millioner

Et enigt social- og omsorgsudvalg i Fredericia Kommune blev onsdag aften enige om en handleplan, der skal bringe balance i budgettet på Voksenserviceområdet. Handleplanen betyder besparelser på 14 millioner kroner mod de næsten 20 millioner, der først var meldt ud.

- Vi har i denne uge holdt to borgermøder med borgere og pårørende og lyttet til deres bekymringer. Derfor har vi også her til aften vedtaget en handleplan på knap 14 mio. kr., der i størst mulig omfang tager hensyn til vores borgere og deres behov for støtte, aktivitet og tryghed, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen, Soc. dem.

Budgetopfølgningen på Voksenservice-området viser, at der vil blive et merforbrug på 19,8 millioner kroner i 2014, hvis der ikke sættes ind. Den nye handleplan indeholder servicetilpasninger og serviceomlægninger sammen med en række effektiviseringer.

Handleplanen indeholder en række initiativer på tværs af socialpsykiatri, misbrug og voksenhandicapområdet. Det betyder bl.a., at borgere vil skabe netværk med hinanden, idet de i højere grad vil mødes med andre borgere i samme situation.

- Med vores handleplan understøtter vi den generelle trend, der er i samfundet, med mere selvstændiggørelse af kommunens borgere, fortæller Henning Due Lorentzen.

Endelig skal der udarbejdes en plan for omlægning af misbrugsområdet, som skal give en økonomisk gevinst nu og i de kommende år.

- Vi forventer nu , at Voksenservice-området med handleplanen får skabt et solidt fundament for fremtidens tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og misbrug i Fredericia Kommune med afsæt i vores vision i ?En ny Vej? om et godt liv med sit eget liv siger Henning Due Lorentzen.