Fredericia søger domsmænd ad nye veje

Fredericia Kommune opfordrer nu alle borgere mellem 18 og 66 år til selv at melde sig til hvervet som nævning eller domsmand.

Normalt er det de politiske partier, der indstiller kandidater til den såkaldte grundliste, hvorfra der hentes nævninge og domsmænd til straffesager, hvor de medvirker sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Men nu opfordrer Fredercia Kommune interesserede borgere til selv at melde sig for at få flere unge domsmænd.

Typisk vil man skulle møde i retten i Kolding, men der kan også blive tale om møder i landsretten i Viborg, og man skal være forberedt på i nogle tilfælde at skulle tilbringe en hel dag i retten.
Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger og mellem 18 og 66 år.
Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten, og grundlisterne gælder i en periode på 4 år.

Læs mere om, hvordan du bliver domsmand i Fredericia.

Fredericia Kommunes hjemmeside