TV der bevæger dig

Fredericia vil være frikommune

Regeringen har besluttet, at frigøre fem kommuner for alle de statslige regler, som de kan, for at give plads til lokal prioritering og nytænkning i kommunernes opgaveløsning. Fredericia er en af de fem.          

Fredericia Kommune har nytænkt med projektet "Længst muligt i eget hjem". Snart kommer flere projekter.

Byrådet i Fredericia har netop besluttet at igangsætte fem radikale innovationsprojekter ? under ét kaldet Fredericia Former Fremtiden. 

Kommunen ønsker at sætte fokus på beskæftigelsesområdet og de sociale ydelser.