TV der bevæger dig

Genoptræning sparer hjemmehjælp

Genoptræning af ældre i eget hjem har givet Fredericia Kommune en økonomisk gevinst på 15 millioner kroner.

04:03

Inger Lydia Jensen på 76 år klarer selv trappen.

1 af 2

Flere kommuner har som Fredericia oprettet et hold af hjælpere, som genoptræner ældre, når de for eksempel vender hjem efter et sygehusophold. Blandt andet har Tønder og Aabenraa kopieret idéen.

Dansk Sundhedsinstitut og analysefirmaet Itrack har bedømt genoptræningen i Fredericia.

156 timer sparet

Foreløbig er 220 borgere blevet genoptrænet. 103 er blevet selvhjulpne, og 68 modtager mindre hjælp, end de oprindeligt bad om.

Forbruget af timer til praktisk hjælp og pleje er faldet med 26.826 timer siden projektet gik i gang i 2008.

Det vil sige, at hver person, som helt eller delvist klarer sig selv, har sparet kommunen for 156 hjemmehjælpstimer.

Chefkonsulent Tina Jørgensen i Kommunernes Landsforening siger, at kommunerne sammenlagt kunne spare milliarder af kroner, hvis de alle brugte modellen fra Fredericia.