TV der bevæger dig

Glade gamle

De gamle i Fredericia er meget glade for hjemmeplejen, viser en tilfredshedsundersøgelse.

De ældre er glade for deres hjemmehjælp. Foto: Colourbox.

De gamle er glade for hjemmeplejen i Fredericia.

Endnu gladere, end de er andre steder.

Tilfredsheden er målt på en skala fra 1 - 5, hvor 1 er lavest, og 5 er højest.

Tilfredsheden i Fredericia Kommune er på 4,14, hvilket er lidt over gennemsnittet for de kommuner, som Fredericia sammenligner sig med.

Det er hjælp til indkøb, hjælp til at gå i bad, af- og påklædning, samarbejdet med trænende hjemmehjælpere og den samlede personlige pleje, der scorer højest i undersøgelsen.

Her har mellem 86 og 95% svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse.