God landsbyudvikling

Borgerne i Bredstrup, Pjedsted St. og Gl. Pjedsted har sammen med Fredericia Kommune lavet en helhedsplan for udviklingen i området de næste 10 år.

- Helhedsplanen er udtryk for et rigtig godt samarbejde mellem borgerne i lokalområdet og kommunen. Der ligger et godt stykke arbejde bag den, siger Mads Lund, der er formand for Teknisk Udvalg.

Formålet med helhedsplanen er at sikre, at landsbyerne udvikler sig, så natur, boliger og infrastruktur planlægges i en sammenhæng.

Planen indeholder en gennemarbejdet ønskeliste fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforening om, hvordan de gerne ser området udvikle sig.

Fordeler midlerne bedre

Der er ingen juridisk garanti for, at målene i planen bliver opfyldt, men erfaringen fra den tidligere helhedsplan, som blev lavet for 10 år siden, er gode.

Fra den blev otte konkrete projekter gennemført, bl.a. etableringen af cykelstier i Bredstrup og et nyt bytorv og p-plads i Pjedsted St.

- Helhedsplanen er et godt værktøj til os politikere, fordi den fortæller os, hvad borgerne gerne vil have. Det har vi stor gavn af, når vi skal fordele de midler, vi har, til landsbyerne, slutter Mads Lund.

Se hele helhedsplanen her (PDF-fil).

Helhedsplanen for Bredstrup, Pjedsted St. og Gl. Pjedsted