TV der bevæger dig

Hærværk lammer Marinehjemmeværnets søredning i Fredericia

For tredje gang denne sommer er Fredericias søredningstjeneste sat ud af spillet efter et hærværk.

Redningsflåden var pustet op og lå på kajen. Skibet kan derfor ikke forlade havnen (Foto: www.hjv.dk)

Natten til fredag pustede ukendte igen en 25 mand stor redningsflåde op. Den havde de stjålet fra marinehjemmeværnets nye og moderne fartøj HMV 909 - Speditøren. Det skriver www.fredericiadagblad.dk.

Kan ikke hjælpe

Flåden blev efterladt på kajen. Det betyder, at MHV 909 Speditøren ikke kan deltage i søredninger og forureningsbekæmpelse på Lillebælt med Søværnets Operative Kommando og det det øvrige beredskab, før redningsflåden er tilbage fra producenten.

En eventuel søredning kan dog varetages af Fredericia Brandvæsens eget skib Sif.  

Dyrt hærværk

Det kan tage flere dage, før Marinehjemmeværnets skib er klar igen. Flåden skal rengøres, efterses, genopfyldes med nødraketter og førstehjælpsudstyr og genpakkes forsvarligt. Desuden skal trykflasker fyldes op på ny og sikkerhedskontrolleres.
Sidste gang kostede det 55.000 kroner. Skibet var nemlig udsat for samme hærværk og tyveri to gange i juni.